ZBook Studio G7 | Z by HP

لپ تاپی ساخته شده برای پیچیده ترین حجم کاری ، با عملکرد درجه یک و کار در برنامه های حرفه ای ، می توانید در هر زمان و از هرکجا ، طراحی ، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل کنید. پیش از این هرگز چنین قدرتی در یک لپ تاپ جذاب ، مهندسی نشده است.