شرکت زیراکس پیشنهاد 35 میلیارد دلاری خود برای دستیابی به سهام HP را پس گرفت و طرحی را برای جایگزین كردن هیئت مدیره HP با نامزدهای خود تهیه كرده است.Xerox پیشنهاد خرید خصمانه خود برای شرکت HP ، فروشنده رایانه های شخصی را پس گرفت ، و تقصیر این تلاش ناکام را به گردن ویروس کرونا انداخته است.

این شرکت در بیانیه ای در روز سه شنبه گفت: "بحران بهداشت جهانی فعلی و در نتیجه آشفتگی های کلان اقتصادی و بازار ناشی از  COVID-19 محیطی را ایجاد کرده است که مساعد نیست اما زیراکس همچنان به دنبال دستیابی به HP Inc است."

در نتیجه ، زیراكس پیشنهاد 35 میلیارد دلاری پیشنهادی خود برای دستیابی به HP را پس گرفته است و طرحی را برای جایگزین كردن هیئت مدیره HP با نامزدهای خود تهیه كرده است.

از دو هفته پیش ، زیراکس تلاشهای خود را برای خرید سهام اچ پی به حالت تعلیق درآورده بود ، نه لغو آن ، با این حال ، سهام این شرکت از آن زمان تاکنون به دلیل عوارض اقتصادی از همه گیری کروناویروس دچار تزلزل شده بود ، که می تواند برای ماه های دیگر هم درگیر این تزلزل باشد.