پرینترهای HP Tango

زندگی هوشمند با چاپگر هوشمند.

چاپگر ، اسکنر ، کپی همه با اتصال به شبکه دو طرفه مبتنی بر ابر
تجربه راه اندازی یکپارچه
چاپ با صدای فعال
چاپ عکس از تلفن هوشمند خود به صورت بی سیم با HP Instant InkPrint, scan, copy with a cloud-based, two-way network connection

Seamless setup experience

Voice-activated printing

Print photos from your smartphone for free with HP Instant Ink

HP Tango X printer - Indigo wrap colorHP Tango printer - Wisp gray color