تخفیف ویژه برای اولین خرید

اگر برای اولین بار است که از سایت نوآور همراه خرید میکنید میتوانید در هنگام ثبت محصول در سبد خرید و نهایی کردن خرید خود از تخفیف ویژه استفاده کنید.

این تخفیف به صورت اتوماتیک بر روی فاکتور شما اعمال خواهد شد.


از خرید خود لذت ببرید !