این تخفیف ویژه ، برای کلیه محصولات اچ پی ارائه شده در سایت نوآور همراه تا ساعت 24 مورخ 1399/09/09 معتبر میباشد !