** شرایط گارانتی **

1 - دارا بودن هولوگرام ، کارت ضمانت و اعتبار زمانی بر اساس تاریخ کارت ضمانت همراه با دستگاه.

2 - باتری دستگاه دارای 6 ماه گارانتی می باشد.

3 - تعـداد حداکثر 3 پیکـسل سوخته در حد استانـدارد بین الملـلی بوده و از 3 پیکسل به بالا شامـل گارانتی تعویض صفحه نمایش می شود.

4 - کالا پس از عیب یابی و تایید کارشناسان مرکز خدمات گارانتی نوآور همراه ، تعمیر و در صورت عدم امکان تعمیر نسبت به ارزش کالا ، با کالای دیگر تعویض و مابه التفاوت ، دریافت یا پرداخت می گردد.

5 - مرکز خدمات گارانتی نوآور همراه هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری اطلاعات ذخیره شده روی دستگاه را ندارد.


** شرایط ابطال گارانتی **

1 - انقضای تاریخ کارت ضمانت

2 - هرگونه قلم خوردگی یا مخدوش بودن شماره سریال یا کارت ضمانت و یا هولوگرام

3 - عدم تطبیق سریال دستگاه و کارت ضمانت

4 - هر گونه خراشیدگی و شکستگی

5 - مشکلات ناشی از ضربه و شوک های مکانیکی وارد بر دسـتگاه

6 - مـشکلات ناشی از حرارت بالا و سوختگی

7 - نوسانات برق و ولتاژ نامناسب

8 - مشکلات ناشی از مواد شیمیایی از جمله خوردگی، سولفاته شدن و زنگ زدگی و تغییر رنگ

9 - مشکلات ناشی از ورود مایعات و رطوبت و وجود گرد و غـبار

10 - مشکلات ناشی از حمل کالا قبل و بعـد از ترخیص از مرکـز خـدمات

11 - اتصال قطعـات جانبی غیر اسـتاندارد به دستگاه

12 - باز شدن و یا تعـمیـر توسط مراکزی غـیر از مراکـز مجاز نوآور هـمراه

 تـشخیص کلیه موارد بالا به عهده کارشناسان مرکـز خـدمات نـوآور هـمراه می باشد.


 جهت ثبت و فعال سازی کارت گارانتی ، شماره سریال دستگاه خود را در لینک زیر وارد کنید :