2020 - HP Omen 15 

طراحی مجدد و کاملی داشته است و نازک تر و سبک تر شده و جدیدترین پردازنده های

 AMD و Intel 10th Gen را نیز در خود جای داده است.