شاید بزرگترین کلمه کلیدی در فناوری حال حاضر هوش مصنوعی باشد و این صنعت، سخت در تلاش است که بازار را در اختیار بگیرد و موارد استفاده جدید و موثرتری برای سرمایه گذاری بر روی آن پیدا کند. 

این CPU به تازگی منتشر شده است که شامل 16 هسته و 22 رشته است. Intel Core Ultra 7 155H همچنین دارای عملکرد threaded معقولی است که در بازی ها به خوبی عمل می کند. با جفت شدن با یک کارت گرافیک خوب، برای انجام بازی عملکردی نسبتا مناسب ارائه میدهد.


خلاصه عملکرد Core Ultra 7 155H


CPU Mark Relative to Top 10 Common Laptop CPUs


Is the Intel Core Ultra 7 155H Good for Gaming