تا 5% تخفیف ویژه، مخصوص حواله بانکی

amd بهتره یا intel