خرید اقساطی با ایزی پی

کدام بهتر است اچ پی یا اپل