تا 5% تخفیف ویژه، مخصوص حواله بانکی

پسوند های CPU به چه معناست