تا 5% تخفیف ویژه، مخصوص حواله بانکی

علامت های روی CPU یعنی چه