جمعه سیاه با نوآور همراه

علامت های روی CPU یعنی چه