تخفیف ویژه بهار 1400

سبک ترین نوت بوک تجاری مبتنی بر AMD در جهان