تخفیف ویژه تا 5 درصد

سبک ترین نوت بوک تجاری مبتنی بر AMD در جهان