تا 5% تخفیف ویژه، مخصوص حواله بانکی

سبک ترین نوت بوک تجاری مبتنی بر AMD در جهان